Z historie


2D seismický průzkum Dobrá Voda, Slovensko, 1990
Naši lidé mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti geologických a inženýrskogeologických prací již od osmdesátých let minulého století, zejména v oblasti naftoplynového i obecně regionálního geologického průzkumu, IG a HG projektů, v geotechnice. Hlavním oborem byl původně seismický průzkum dynamitovou nebo vibrátorovou technologií, zejména pro zdroje ropy, zemního plynu a mělce uložených ložisek hnědého uhlí a lignitu.
V rámci řešení těchto úkolů spočívala naše činnost v oboru akvizice a zpracování dat geofyzikálních, vrtných i laboratorních metod. Dále jsme se zaměřovali do oblasti výbušnin a trhacích prací, většinou aplikovaných jako zdroj seismické energie pro geofyzikální průzkum ložisek nerostných surovin.
Vrtné práce, seismický průzkum Poběžovice, 1992

 

Rozstřel skládky odpadu pro reklamu, Bačice, 1992
Po sametové revoluci jsme pracovníky a spolumajiteli soukromých firem, kde jsme se dříve zaměřovali na průzkumy v oblasti stavebnictví, hydrogeologie a ekologie. Metodami průzkumu byla mělká refrakční seismika, metoda dipólového elektromagnetického profilování, metoda vertikálního elektrického sondování, georadar, dále jádrové vrtání a odběr vzorků zemin pro laboratorní rozbory.
Postupem času jsme se zaměřovali na plošné průzkumy na liniových stavbách, jako je rychlostní silnice R35, dálnice D47 (dnes D1), dálnice D3 a výstavby průmyslových zón, kde se stále více uplatňoval předběžný nebo plošný pyrotechnický průzkum, současně s magnetometrií pro pyrotechnické a archeologické účely. Na těchto stavbách jsme také aplikovali geofyzikální metody průzkumu pro řešení geotechnické problematiky.
Mělká refrakční seismika, průtah Kladno, 1993

 

Most u Velké u Hranic, D47, měření ve vrtech, 2006
Běžnou součástí naší praxe byla spolupráce s jinými firmami, v oblasti inženýrskogeologického, hydrogeologického a geotechnického průzkumu, kdy jsme poptávali vrtné a laboratorní práce, IG a HG posudky, geodetické a další odborné práce. V rámci průzkumů pro liniové stavby jsme poptávali pyrotechnický průzkum a archeologický dozor.

Vykonávali jsme také koordinační práce a supervizní činnost.

PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI A ZAHRANIČNÍ AKTIVITY -  JINÉ FIRMY

 

 • 1986 Vyhledávání leteckých bomb Plzeň-Košutka, měření a zpracování dat, ověření anomálií, nález leteckého motoru a reliktu bomby (Geofyzika Praha) jako první kontakt s pyrotechnickou praxí
 • 1986 Mělká reflexní seismika pro vyhledávání mělkých ložisek uhlí, střední a východní Slovensko (Geofyzika Brno)
 • 1988-1989 2D reflexní seismická měření, ložiska ropy, zpracování dat, východní Slovensko (Geofyzika Brno, středisko Michalovce)
 • 1989 Budapest (H), mezinárodní konference pracovníků v geofyzice
 • 1989-1991 2D reflexní seismická měření, vyhledávání zásobníků plynu Lobodice, Beladice, Záhorie, interpretace dat a vedení střediska Lanžhot a Velké Bílovice, (Geofyzika Brno)
 • 1991 Köln a/R (BRD), mezinárodní strojní veletrh - vrtná a geofyzikální technika
 • 1992 Wien (A), nákup terénních automobilů pro geofyzikální průzkum
 • 1992 Trhací práce malého rozsahu z povrchu, pro účely televizních reklam, skládka TKO Bačice, komplex prací vč. technologického postupu, povolení OBÚ, nabytí výbušnin, dopravy a provedení (televize ITV Brno)
 • 1991 Mělká reflexní seismika, trhací práce a vedení terénních prací, Baňa Kúty-Čáry (Geofyzika Brno)
 • 1992 Regionální hlubinná dynamitová refrakční seismika, profil HR9 Horažďovice-Klingenthal (BRD), vedení střediska, (Geofyzika Brno)
 • 1993 Mělká refrakční seismika pro liniové stavby (Pisárecký tunel, R35) a pro další pozemní stavby a pro vyhledávání zdrojů vody, terénní práce (Sihaya Brno)
 • 1994 Graz (A), pracovní setkání v archeologii
 • 1994 Krems (A), mezinárodní konference pracovníků v archeologii
 • 1995-1997 Plošná magnetometrická měření pro archeologii, R35, terénní práce (GEODRILL Brno)
 • 1998 Firenze (I), pracovní setkání geologů
 • 2000 Sharjah, Dubai (UAE), pracovní setkání, naftový průzkum
 • 2000 Linz (A), pracovní setkání geologů, průzkum pro dálniční stavby A1, A8
 • 2001 Salzburg, Satledt (A), stavební průzkum dálničních staveb A8
 • 2002 Bruck (A), průzkum pro zdroje vody, zimní areály
 • 2003 Corse (F), studijní geologická expedice
 • 1998-2019 Lom Mokrá – každoroční geofyzikální průzkum pro těžební, ochranné, archeologické, hydrogeologické a ekologické účely (GEODRILL Brno, správa CHKO Blansko, Českomoravský Cement Beroun)
 • 2007 Budapest (H), projekt a realizace seismického průzkumu, pracovní setkání GES Hungary
 • 1997-2006 Profilová a plošná měření metodami VES, DEMP, georadar – sesuvy na východní Moravě, měření, zpracování dat a závěrečné zprávy (GEODRILL Brno)
 • 2007, 2008 Rijeka (HR), stavební průzkum, rafinerie INA (Sihaya Brno, Strojexport)
 • 2008 Kraków (PL), pracovní setkání Geofizyka Kraków
 • 2008 Corse (F), archeologická studijní expedice
 • 2008 Východné Karpaty (SK), pyrotechnický průzkum pro 3D seismiku (oblast bojů WW1 a WW2), koordinace prací
 • 2000-2011 Plošný pyrotechnický průzkum, logistika, koordinace a dokumentace průzkumných a stavebních prací, zpracování dat, D47, R35, D11, D3, D1, Průmyslová zóna Černovická terasa, laguny OSTRAMO (GEODRILL Brno, ŘSD Brno, ŘSD Praha)
 • 1995-2010 Vrtné a terénní práce, odběr vzorků, mapovací a dokumentační práce, zpracování a závěrečné zprávy (GEODRILL Brno)
 • 2006-2008 Supervize 3D seismického průzkumu, projekt geologické úlohy, studie proveditelnosti (GEODRILL Brno, Transgas Praha, Česká rafinérská Hodonín, MND Hodnín)
 • 2010 München (D), veletrh Bauma, výběr vrtné techniky Fraste
 • 2010 Nogara (I), nákup vrtné techniky Fraste

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

FAKTURAČNÍ DATA

GEAP Service s.r.o.

Horní Zádvoří 24
4 679 21 Bořitov

IČO: 26878780
DIČ: CZ26878780

OR: Spisová značka C 63459
vedená u KS v Brně