Činnost

Gf měření – most přes Vltavu, Boršov nad Vltavou, 2011
Od roku 2006 spolupracujeme s různými společnostmi při řešení logistiky a koordinace pyrotechnických prací na liniových a pozemních stavbách a v současné době pyrotechnické průzkumy a dozory také provádíme. V různých oblastech IG, HG a geotechnického průzkumu vypomáháme s vrtnými pracemi, terénním průzkumem akvizicí a zpracováním dat, tvorbou zpráv a odborných publikací, případně s lektorskou a přednáškovou činností.
Dlouhodobě řešíme aktuální otázky v geologii nerostných surovin – zejména ropy a plynu, kde provádíme mezinárodní supervize, projektovou činnost a technické dozory seismických průzkumných prací. V oboru geofyzikálního průzkumu se zaměřujeme zejména na plošnou magnetometrii, metodu půdního georadaru a elektrické odporové a elektromagnetické metody.
3D seismický průzkum, Vysoká při Morave, Slovensko, 2010

 

Mezinárodní supervize, ložisko Kúty, 2014
Naše společnost je držitelem muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu, dále je držitelem koncese v oboru geologické práce. Odpovědný zástupce a jednatel je držitelem muničního průkazu pro pyrotechnický průzkum a držitelem odborné způsobilosti projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru geofyzika a držitelem odborné způsobilosti střelmistr a pyrotechnik – touto odbornou způsobilostí disponujeme i pro Slovensko.
V oblasti pyrotechnických prací se specializujeme na:
- Předběžný plošný průzkum pro stanovení pyrotechnických rizik a míru kontaminace prostředí pyrotechnickým materiálem.
- Plošný pyrotechnický průzkum v oblastech bojů nebo ve vojenských prostorech, přednostně metalodetekčními metodami.
- Plošný průzkum pro vyhledávání leteckých bomb, přednostně metodou plošné detailní magnetometrie a magnetometrie ve vrtech.
- Pyrotechnický průzkum na pozemních stavbách (průmysl, byty, RD).
Vrtání pro zadavatele, Arcelor Mittal, 2016

 

D11 Ostrava-Opava, nález bomby u Krásného Pole, 2006
- Pyrotechnický dozor strojních zemních prací na stavbách.
- Detekci leteckých bomb ve vrtech, zejména jako součást přípravy stavebních jam (vrty, piloty, štětovnicové a milánské stěny).
- Pyrotechnický průzkum na vodní hladině, pod vodou a ve studních.
- Vyhledávání podzemních dutin, komor a chodeb jako možný zdroj depotů, metodami georadaru a magnetometrie.
- Využití i jiných geofyzikálních metod pro specifické účely vyhledávání munice a výbušnin.
- Poradenství, konzultace a doporučení pro soukromé osoby i firmy.

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

FAKTURAČNÍ DATA

GEAP Service s.r.o.

Horní Zádvoří 24
4 679 21 Bořitov

IČO: 26878780
DIČ: CZ26878780

OR: Spisová značka C 63459
vedená u KS v Brně