Vítejte

 

Společnost GEAP Service s.r.o. byla založena v roce 2006 v Ostravě, kde se zabývala specifickými dodávkami pro pyrotechnický a archeogeofyzikální průzkum na stavbě komunikace D47, dnes D1, v úseku Lipník nad Bečvou – Bohumín a na stavbách rychlostní komunikace R11 Opava – Ostrava.

Od roku 2019 je společnost držitelem muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu. Odborný zástupce a jednatel je držitelem muničního průkazu pro pyrotechnický průzkum a držitelem odborné způsobilosti projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru geofyzika a držitelem odborné způsobilosti střelmistr a pyrotechnik.

 

V současné době se firma zaměřuje zejména na:

  • provádění pyrotechnického průzkumu (plošný, vyhledávání leteckých bomb, dozor zemních prací, pyrotechnické práce ve vrtech a pod vodou),

  • projektování, provádění a vyhodnocování geofyzikálních prací.

 

Dále se splečnost zabývá:

  • geologickými pracemi (studie proveditelnosti, projekty, konzultace, přednášky),

  • geofyzikálním průzkumem plošných a liniových staveb a v těžebním průmyslu, magnetometrií v pyrotechnice a archeologii,

  • lektorskou a praktickou výukovou činností,

  • poradenstvím,

  • výzkumem a vývojem v oblasti aplikace geofyzikálních metod (ropný, rudní a nerudní ložiskový průzkum),

  • dozorovou a supervizní činností v mezinárodním naftoplynovém a seismickém průzkumu.

 

Dále pro naše zákazníky zabezpečíme projektování, provedení a vyhodnocení geotechnického, inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, včetně jádrových vrtů a odběrů vzorků zemin a vody včetně laboratorních rozborů.

 

Rychlý dotaz

GEAP Service s.r.o.

Horní Zádvoří 244,
Bořitov, okres Blansko

Tel.: +420 603858925

Otevírací doba

po - pá  8.00 – 18.00

so - ne 10.00 – 16.00