Vítejte

Společnost GEAP Service s.r.o. byla založena v roce 2006 v Ostravě, kde se zabývala specifickými subdodávkami pro pyrotechnický a archeogeofyzikální průzkum na stavbě komunikace D47, dnes D1, v úseku Lipník nad Bečvou – Hranice na Moravě a na stavbách rychlostní komunikace R11 Opava – Ostrava.

 

V současné době se firma prezentuje jako nízkonákladová společnost zejména v oblasti pyrotechnického, geotechnického a geofyzikálního průzkumu a zaměřuje se zejména na:

 

  • logistiku a zabezpečení plošného pyrotechnického průzkumu ve stavebnictví

  • vedení a koordinaci pyrotechnických prací

  • geologické práce (studie proveditelnosti, projekty, konzultace, přednášky)

  • geofyzikální průzkum plošných a liniových staveb

  • geofyzikální průzkum v geotechnice: zakládání staveb, stabilitu svahů, základní korozní průzkum, zatřídění zemin a hornin, třídy rozpojitelnosti, základové nehomogenity (tektonika, zvětrání a poruchy, podzemní stavby a dutiny)

  • lektorskou a praktickou výukovou činnost

  • poradenství

  • výzkum v oblasti aplikace geofyzikálních metod (ropný a ložiskový průzkum)

  • dozorovou a supervizní činnost v mezinárodním naftoplynovém průzkumu.

 

Dále zabezpečujeme projektování, provádění a vyhodnocování geotechnického, inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, včetně jádrových vrtů, odběrů a laboratorních rozborů vzorků vody a zemin.

 

Rychlý dotaz

GEAP Service s.r.o.

Horní Zádvoří 244,
Bořitov, okres Blansko

Tel.: +420 603858925

Otevírací doba

po - pá  8.00 – 18.00

so - ne 10.00 – 16.00