Geofyzika a magnetometrie

Jak jsme uvedli v úvodu, etablovali jsme se jako firma provádějící logistické a průzkumné práce ve stavebnictví a geologii. Jsme držiteli oprávnění projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, jsme držiteli muniční licence pro pyrotechnický průzkum. Máme uzavřeno pojištění hmotné odpovědnosti za škody, a to jak obecné, tak přímo pro pyrotechnický průzkum. V historii naší firmy došlo k vývoji od koordinace stavebních a pyrotechnických prací, přes geofyzikální průzkum zejména ve stavebnictví a geotechnice (korozní průzkumy, profilová a plošná geofyzikální měření, vrtné a vzorkovací práce), k dnešní orientaci zejména na plošný magnetometrický průzkum, supervizní činnost v 2D a 3D seismickém průzkumu, výuku, lektorskou a publikační činnost v oboru geofyzikálního a geologického průzkumu. Dnes se obvykle soustředíme na pyrotechnický průzkum, pyrotechnický dozor a stanovení pyrotechnických rizik.

 

Součástí pyrotechnických prací (podrobně teoreticky i obrazově je najdete na našich dalších stránkách www.pyrotechickeprace.cz) jsou i geofyzikální metody průzkumu, a to nikoli pouze plošná magnetometrie. Aplikovat lze i další metody, jak profilové (2D), tak plošné (3D). Jako pomocné práce, které mohou poskytnout další cenné informace v pyrotechnice, můžeme uvést jednoduchou metodu dipólového elektromagnetického profilování (DEMP, také dipólová konduktometrie DIKO). Metoda je založena na přímém měření zdánlivé měrné vodivosti zemin pomocí elektromagnetického dipólu o rozteči obvykle 1 až 5 metrů. Podle frekvence přístroje, vodivosti zemin a rozteče dipólu můžeme dosáhnout hloubky od cca 2 do 12 m. Kromě řešení geologických úloh (kolektory proudění podzemní vody, rozsah kontaminací, intruze cizorodých zemin a hornin, zvodnění) lze úspěšně vyhledávat podzemní dutiny a stavby, inženýrské sítě a velké kovové předměty pod zemí. Metodu lze použít i v archeologii při vyhledávání základů starých staveb a velkých zahloubených objektů.

 

Další metodou, použitelnou v archeologii i pyrotechnice, je metoda půdního georadaru (Ground Penetrating Radar, GPR). Je velmi vhodná pro vyhledávání dutin, podzemních staveb a základů starých budov a konstrukcí. V závislosti na vodivosti zemin (přesněji permitivitě) a zejména frekvenci vysílací antény (obvykle od 50 do 1200 MHz) můžeme detekovat objekty od podzemních bunkrů, velkých dutin, chodeb, inženýrských sítí a menších zahloubených objektů po trhliny v podloží až (při nejvyšších frekvencích) defektoskopii kamenných a betonových předmětů, s hloubkovým dosahem přes 20 m (nízké frekvence ve skalních horninách) po řádově decimetry u defektoskopie.

 

Magnetometrie

 

Úspěšné období protonové a atomové magnetometrie dnes jednoznačně převálcovala magnetometrie, založená na solenoidárním (fluxgate) měření magnetického pole. Možná na škodu pro archeologii, kde zpravidla nedosahuje tak precizních výsledků jako ty předešlé, ale z hlediska efektivity a rychlosti průzkumu, zvláště pak v pyrotechnice, dnes jednoznačně vede. Proč? za prvé v rychlosti měření – oproti řádově sekundovým intervalům pro měření může odečítat data prakticky kontinuálně, až 500× za sekundu. Z druhé v multikanálové aplikaci – jedna řídící jednotka zvládne vyhodnocovat až 12 gradientových sond (tedy celkem 24 senzorů), což umožňuje strojní měření v širokých pruzích až 5 m při dosažení dříve neuskutečnitelné hustoty měřených dat v ploše (třeba 50 × 30 cm).

 

Obdobné efektivity, i když limitované rychlostí pohybu člověka v terénu, dosahuje v pěším průzkumu. Navíc nabízí další možnosti měření: pod vodou, ve vrtech a studních, v úzkých puklinách nebo zúžených přístupech do podzemí. Příslušné sondy mají voděodolnost běžně až do 20 m. Jaké výhody poskytuje v pyrotechnice? Když objektivně zhodnotíme fakt, že většina munice obsahuje feromagnetické kovy, zejména ta z období světových válek, kterou vyhledáváme nejčastěji, tak přínosem magnetometrických metod je jednoznačně hloubkový dosah a citlivost na feromagnetické předměty prakticky všech velikostí. To je, zase objektivně nutno přiznat, i nevýhodou: za prvé registruje i veškerý železný odpad, za druhé z principu je citlivá na vzdálené velké železné objekty (stavby, železnice, skládky, dopravní prostředky a stroje), a také do značné míry i na tzv. elektromagnetický smog. To omezuje až znemožňuje její použití zejména ve velkých městech a v prostoru průmyslových provozů a staveb.

 

Je také dobré uvést, a to platí pro všechny tzv. nepřímé (tedy nedestruktivní) metody průzkumu a málokde, zejména na stránkách výrobců, se to zmiňuje: čím menší předmět je a čím menší „kontrast“ vůči okolnímu prostředí pro měření poskytuje, tím menší je jeho detekovatelná hloubka. Metoda může mít teoretický dosah až 6 m (když budete hledat tank) - ale nečekejte, že v této hloubce najdete prstýnek nebo pětikorunu! Na druhé straně, když budete mít tank na povrchu, v jeho okolí až do pěti metrů tu pětikorunu nejspíš nenajdete také – tak velký bude jeho vliv i do stran.

 

Stejně rušivě působí shluky menších předmětů. kdy se jejich projevy prolínají a jednotlivě je vůbec nemusíte lokalizovat – navážky, skládky, průmyslové dvory. To platí i pro metalodetekci. Takže obezřetně při nabídkách zázraků! – slíbit lze cokoli, ale realita může být odlišná a nemusí to být naše vina nebo neschopnost, když musíme přiznat, že některá metoda selhala, nebo dopředu víme, že selže. Při poctivém přístupu a dobré informovanosti zákazníka se lze takových zklamáním vyhnout. Pokud nepřímé metody nelze uplatnit, nebo by jejich aplikace byly vyloženě vyhozené peníze, vždy se lze domluvit; v nejhorším lze zřídit stálý pyrotechnický dozor zemních prací, aby byla zajištěna bezpečnost jak pro pracovníky stavby, tak pro okolí.

Vždy je nutné se zákazníkem komunikovat, zjistit přesně jeho požadavky a navrhnout technologii, která je pro řešení optimální: obvyklý požadavek nejnižší ceny zde může znamenat, že vám pyrotechnik pouze sdělí, že prostor je zarušený odpadem nebo sítěmi a stejně bude dozor nutný.

KONTAKTUJTE NÁS

 

FAKTURAČNÍ DATA

GEAP Service s.r.o.

Horní Zádvoří 24
4 679 21 Bořitov

IČO: 26878780
DIČ: CZ26878780

OR: Spisová značka C 63459
vedená u KS v Brně