Pyrotechnický průzkum

Orientační pyrotechnický průzkum

 

Provádíme jej většinou na velkých plošných nebo liniových stavbách nebo při pyrotechnické asanaci (řádově v desítkách hektarů) většinou tam, kde není známá míra kontaminace ploch municí, nebo se dá pouze odhadnout na základě rešerše. Metodou bývá pěší metalodetekce hlubinnými detektory nebo plošná magnetometrie, u velkých ploch prováděná i strojně, jako na fotografii vedle. Plošný průzkum je relativně rychlý a efektivní, zpravidla však vyžaduje klidné prostředí bez rušivých předmětů a průmyslového rušení a dobrou přípravu terénu před měřením. Pro lepší prezentaci výsledků se podle možnosti provádí nejlépe až po skrývce ornice nebo navážky, kdy výsledky nezkresluje železný odpad, běžný ve svrchních vrstvách. Primárním úkolem těchto prací bývá buď stanovení míry pyrotechnických rizik zkoumané oblasti (pyrotechnické zamoření), nebo selektivní vyhledávání například těžké dělostřelecké munice a leteckých bomb (hlubinná verze plošného průzkumu).

 

Detailní plošný průzkum

 

Tento pyrotechnický průzkum je vhodný v podstatě pro jakkoli velkou plochu, od záboru dálnice a stavbu průmyslové zóny po vaši zahradu nebo stavbu rodinného domu. Jeho účelem je „vyčistit“ zkoumanou plochu od všech předmětů, které by mohly i jen zdánlivě připomínat munici – průzkum totiž v této metodě zpravidla není selektivní, ověřují se prakticky všechny signály, které pyrotechnik detekuje. Pyrotechnik si před zahájením průzkumu předem prostuduje dostupné historické podklady a zjistí si, jakou munici by mohl na lokalitě očekávat – tomu vyladí svoji metodiku a citlivost na signály. Pokud je signálů málo, můžeme si je hned ověřovat, nebo si pozice vyznačíme a výkop provedeme po dokončení určité části plochy. Přednostně se provádí metalodetekční průzkum, magnetometrie se aplikuje většinou jen tehdy, když se vyloženě vyhledává těžká, hluboko uložená munice nebo bomba a jiné nálezy lze s určitou spolehlivostí vyloučit. Ale pyrotechnik někdy takový průzkum doplní i o klasickou mělčí variantu – pro jistotu.

 

Nalezenou nebezpečnou munici zaevidujeme a protokolárně předáme Policii ČR k likvidaci. Tyto práce jsou součástí dodávky a cenově se v zakázce již nijak neprojeví. Před zahájením prací však je nutné vypracovat Technologický postup prací, který musí schválit příslušný útvar policie. To je součástí přípravných prací, které vyplývají z platné legislativy – pokud vám firma není schopna doložit toto schválení a doložit příslušná oprávnění (muniční licenci k pyrotechnickému průzkumu a muniční průkazy provádějících pracovníků), radíme: vycouvejte! – nelegální průzkum může být vyhodnocen jako trestná činnost, navíc nemáte oficiální garanci pyrotechnické bezpečnosti zkoumaných ploch pro zemní práce. Naše firma také disponuje jak pojištěním odpovědnosti za škody obecně, tak do výše 10 mil. Kč výslovně při provádění pyrotechnického průzkumu.

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

FAKTURAČNÍ DATA

GEAP Service s.r.o.

Horní Zádvoří 24
4 679 21 Bořitov

IČO: 26878780
DIČ: CZ26878780

OR: Spisová značka C 63459
vedená u KS v Brně